Εγχείρηση ωτοσκλήρυνσης 2018-06-11T18:19:16+03:00

Project Description

Εγχείρηση ωτοσκλήρυνσης

Η ωτοσκλήρυνση είναι πάθηση του αυτιού, που προκαλεί συνήθως ακινητοποίηση του αναβολέα. Ο αναβολέας είναι το μικρότερο από τα τρία κοκκαλάκια που έχει το αυτί για να μεταφέρεται ο ήχος από το τύμπανο στον λαβύρινθο. Η εγχείρηση της ωτοσκλήρυνσης λέγεται σήμερα αναβολοτομή και συνίσταται σε αντικατάσταση του αναβολέα με ειδικό πιστόνι (έμβολο) εύρους 0,4-0,6mm. Είναι πολύ εξειδικευμένη μικροχειρουργική επέμβαση που χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια χειρισμών και ειδικές ικανότητες από το χειρουργό. Γίνεται με μεγάλη μεγέθυνση του μικροσκοπίου. Χρειαζόμαστε πολύ ειδικά εργαλεία, χειρουργικές συσκευές ακριβείας και Laser.

  • Η επέμβαση γίνεται συνήθως σε ενήλικες.

  • Προτιμούμε να γίνεται με γενική αναισθησία.
  • Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 1 ώρα.

  • Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο είναι 1-2 ημέρες.

Η επιτυχία της επέμβασης σήμερα είναι σχεδόν πάντοτε εξασφαλισμένη και η ακοή επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα.

Όλες οι εγχειρήσεις γίνονται με Laser, μικροχειρουργική ή ενδοσκοπική χειρουργική.

Αποτελέσματα εγχείρησης

Αξίζει να διαβάσετε το ενημερωτικό άρθρο Ωτοσκλήρυνση